اضطراب

 

در شرایطی که گرفتار اضطراب هستید،احتمالاً احساس دلواپسی و عصبی بودن دارید و قادر نیستید فکر خود را متمرکز کنید،درست فکر کنید یا خوب بخوابید. ممکن است بدون هیچ علت واضحی، احساس دلشوره داشتهباشید یا مرتباً افکار نگران کننده به سراغتان بیاید. برخی از افراد مضطرب، دچارعلایم جسمی مثل سردرد، عرق کردن بیش از حد، درد قفسه سینه، تپش قلب، درد شکم واحساس کلی خستگی هم می شوند. اضطراب، یکی از واکنش‌های طبیعی بدن به استرس است؛ اینواکنش، مثلاً اگر نگران پول خود یا مسایل خانوادگی خود باشید یا آن فصل امتحاناتنزدیک باشد حالتی طبیعی است. چنین اضطرابی حتی به شما کمک می‌کند که از عهده شرایطپر فشار و استرس بر بیایید و عملکرد شما را در شرایط خاص، بهتر می کند. با همه ایناوصاف، در صورتی که اضطراب شما بدون هیچ علت مشخصی به وجود بیاید یا اگر تا آن حدشدید باشد که نتوانید کارهای روزمره تان را انجام دهید، دیگر یک حالت طبیعی نیست.

/ 0 نظر / 9 بازدید