موارد استفاده دیالیز

موارد استفاده دیالیز:

الف-دیالیز حاد         ب-دیالیزمزمن

-دیالیز حاد:

بروز سندرم اورمیک-افزایش پتاسیم-اسیدوز-افزایش بیش از حد مایعات بدن

-دیالیز مزمن:

در نارسایی مزمن کلیه هنگامی که کلیرانس کراتنین به کمتراز ۱۰ میلی لیتربرسددیالیز شروغ می شود. 

 

 

 

/ 2 نظر / 38 بازدید
reza

weblog ghashanghi dari movafagh bashid

mostafa

مطالب خیلی خوبی را داری ارائه می دی. همیشه در کارهایت موفق باشی. _ _ @ @ i __