چه موقع دیالیز مورد نیاز است؟

دیالیز چه کار انجام می دهد؟

 

  شبیه کلیه های سالم،دیالیز تعادل بدنتان را حفظ می کند.دیالیز اعمال زیر را انجام می دهد:

 

·               مواد زائد،نمک و آب اضافی را به منظور جلوگیری ازانباشته شدنشان در بدن دفع می کند

·              سطح برخی مواد شیمیایی بدن مثل پتاسیم،سدیم و بی کربنات را در خونتان ثابت نگه می دارد

·               به تنظیم فشار خون کمک می کند

/ 0 نظر / 6 بازدید