تأثیر شگفت انگیز انگور در درمان سرطان

مایکل نیکول از دانشکده طب دانشگاه میسوری اظهار داشت: تحقیقات ما نشان می دهد که ترکیب ریسوراترول سلولهای تومور را برای شیمی درمانی آماده می کند، ما می خواستیم این مسئله را روی پرتودرمانی هم آزمایش کنیم.  

وی افزود: تحقیقات ما نشان می دهد که وقتی سلولهای سرطانی در معرض این ترکیب قرار می گیرند مستعد پذیرش پرتودرمانی می شوند اما نتیجه این تحقیق نسبت به نتیجه استفاده صرف از این ترکیب بیشتر موثر بوده است.

به گزارش مهر، سلولهای سرطان پروستات دربرگیرنده دو پروتئین پرفورین و گرانزیم B است که می تواند سایر سلولها را از بین ببرد، اما این پروتئینها در میزان اندکی در سلولها وجود دارند  

محققان به این نتیجه رسیدند که وقتی ریسوراترول وارد سلولها می شود، این پروتئینها با سرعت بالا واکنش نشان می دهند و پس از پرتودرمانی 97 درصد سلولهای سرطانی از بین می روند.

براساس اظهارات محققان، به دنبال درمان پرتودرمانی به علاوه ریسوراترول مشخص شده است که توانایی از بین بردن سلولهای سرطانی با این ترکیب در مقایسه با پرتودرمانی صرف بسیار بیشتر است. باید یادآور شد که این درمان تمام انواع تومورهای سلولی پروتستان از جمله سلولهای سرطانی متخاصم را از بین می برد.

در همین زمینه قدس نوشت: ریسوراترول در انواع انگور وجود دارد اما میزان آن برای تأثیر پرتودرمانی ممکن است افراد را ناراحت کند.

محققان اظهارداشتند که از آنجا که این ترکیب طبیعی است و اکثر ما آن را در زندگی خود مصرف می کنیم، نتیجه این تحقیق بسیار شگفت انگیز بوده است.

 

/ 0 نظر / 32 بازدید