طول عمر در دیالیز

نوع دیالیز در طول عمر بیماران کلیوی [ August 08, 2005 ]

تهران،خبرگزاری جمهوری اسلامی
تحقیقات جدید نشان می‌دهد نوع دیالیز در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی بر طول عمر بیماران تاثیر چشمگیر دارد.
به گزارش خبرگزاری رویترز هلث، طول عمر بیمارانی که همودیالیز می‌شوند در مقایسه با دیالیز صفاقی بیشتر است.
زمانی که کلیه از کار می‌افتد سموم موجود در خون را با استفاده از دیالیز خارج می‌کنند. در همودیالیز با عبور دادن خون از روی صفحاتی مواد زائد آن را خارج می‌سازند. در دیالیز صفاقی مایعی به درون حفره شکمی تزریق شده و چند ساعت بعد خارج می‌شود. به این ترتیب سموم ناخواسته از خون خارج می‌گردد.
تنها نکته مثبت دیالیز صفاقی این است که لازم نیست بیمار برای ساعت‌ها به دستگاه وصل باشد.
دیالیز صفاقی در ابتدا برای بسیار از بیماران بهترین نوع دیالیز به شمار می‌رود. با وجود این متخصصان کلیه بر این باورند این بیماران پس از دیالیز صفاقی باید از نزدیک تحت نظر قرار گیرند تا زمان تغییر دیالیز صفاقی به همودیالیز و یا دیالیز خونی بر اساس بروز عوارض جانبی دیالیز صفاقی تعیین شود.

در این مطالعه میزان مرگ و میر در دو روش درمانی در ۱۰۴۱بیمار مبتلا به نارسایی کلیه مقایسه شد. ۷۶۷بیمار برای یک دوره یک و نیم تا دو ساله پس از همودیالیز تحت نظر قرار گرفتند. ۲۷۴بیمار نیز با دیالیز صفاقی احساس سلامت بیشتری داشتند تا همودیالیز.
میزان مرگ و میر در بیماران با دیالیز صفاقی نسبت به بیمارانی که دیالیز خونی می‌شدند پایین‌تر بود.

نتایج این مطالعه که در نشریه " "annal of internal medicineبه چاپ رسید نشان داد میزان مرگ و میر پس از لحاظ کردن وضع سلامت و سایر شاخص‌ها به دنبال دیالیز صفاقی در سال دوم ۲/۳۴برابر بیمارانی بود که همودیالیز شده بودند.
به نظر می‌رسد دیالیز صفاقی در بیماران با مشکلات کمتر قلبی عروقی و کسانی که میزان ادرار باقی مانده آنها در حد تعریف شده‌ای باشد مفید است.
با وجود این همه پزشکان به برتری همودیالیز بر دیالیز صفاقی ایمان ندارند.

 

/ 0 نظر / 21 بازدید