گپی با پدر دیالیز ایران

نام : عبدالحسین جمشید زهی شه بخش(حسین شه بخش).

مدت زمان دیالیز: از سال 1354.

شغل در زمان شرویع دیالیز: سرباز وظیفه.

تحصیلات : دیپلم علوم طبیعی .

از سال 1354 تا سال 1367 تحت درمان همو دیالیز بوده ودر آذر ماه سال 1367 در

بیمارستان لبافی نزاد زیر نظر تیم دکتر سیم فروش پیوند کلیه شده است .

علت پس زدگی : تصادف با خودرو وچپ کردن ماشین.

واز آن موقع تا سال 1392 دیالیز می شوند.

ساکن : استان سیستان وبلوچستان .

تعداد فرزندان :دو پسر ودو دختر که همگی تحصیلات دانشگاهی دارند.

طریقه حفظ روحیه وجلوگیری از افسردگی: تفریح وشادی و ارتباطات اجتماعی

اعتقاد بر اینکه این بیماری از روی حکمت خداوندی میباشد وعدم جنگیدن با سرنوشت

اعتقاد در شاد کردن خود ودیگران

رعایت شدید رزیم غذایی

و مطالعه زیاددر مورد بیماری چه کتاب چه سوال از پرستار یا پزشک

 

/ 1 نظر / 459 بازدید
یاسین ناروئی(فرزند محمدنور)

سلام. امیدوارم سالیان سال به خوبی و خوشی زندگی آرام و با برکتی داشته باشید و همواره مشوق و راهنمایی برای بیماران دیالیزی باشید. زندگی را یک نفس/فرصت غم خوردن نیست! پایدار باشید. التماس دعا