سندرم پای بیقرار

 نوعی نوروپاتی (اسیب اعصاب)است که احتمالا به علت

 

افزایش اوره-آمیلوئیدوز-آلومینیوم زیاد یا خود عمل دیالیز به وجود میاید.این ناراحتی با رفع

 

فقر آهن احتمالی-تجویز اسید فولیک یا ویتامین  ب 12 –پرهیز غذایی دارویی بهتر میشود.

/ 0 نظر / 15 بازدید