پروستات

پروستات یک عضو لیفی -عضلانی و غده ای است که درست در زیر مثانه قرار دارد.وزن پروستات طبیعی ۲۰گرم است وپیشابراه خلفی را که حدود ۵/۲ سانتی متر طول دارد در بر می گیرد.این غده به شکل نان شیرینی گرد حفره داری می باشد که پیشابراه از میان آن می گذرد.پروستات شامل ۵ لوب قدامی وخلفی ومیانی وخارجی راست وخارجی چپ است .هنگامی که پروستات بزرگ می شود پیشابراه فشرده شده وایجاد انسداد در جریان ادرار می نماید.

/ 0 نظر / 12 بازدید