آیا نوع غذا درعفونت ادراری تاثیردارد؟

محققان اینطور بیان می کنند که بسیاری از عفونت های مجاری ادرار در زنان به وسیله باکتری که در مجرای روده ای وجود دارد ایجاد می شود، و مواد غذایی ذکر شده در بالا ممکن است باعث تغییر عمل باکتری های موجود در مدفوع و جلوگیری از عفونت مجرای ادرار شوند. همچنین معتقدند باکتری زنده ای که در ماست وجود دارد، جایگزین باکتری مضر مجرای روده ای خواهد شد و باعث می شود که باکتری های مضرکمتر به سمت مثانه حرکت کنند.

 

همچنین محققان بیان می کنند که ترکیبات شیمیائی بسیاری از دانه ها مثل توت، تمشک، زرشک، ذغال اخته وجود دارند، رشد برخی از باکتری های روده ای را متوقف می کنند.

البته این یافته ها جدید هستند و باید منتظر مطالعات بیشتری در این زمینه باشیم تا این یافته ها را تایید نمایند.

/ 0 نظر / 7 بازدید