رژیم غذایی بیماران همودیالیزی

تغذیه در بیماران  نارسایی کلیوی

 

 

رژیم غذایی خاصی برای بیماران نارسایی کلیوی مرحله پنج یا ESRD که تحت درمان

 

همودیالیز قرار دارند بر اساس کاهش میزان مایعات و مواد دفعی که بین دفعات دیالیز در بدن

 

تجمع می یابند طراحی شده است تا بیمار بهترین حال ممکن را داشته باشد.

/ 0 نظر / 7 بازدید