اطلاعیه

اطلاعیه

قابل توجه بیماران کلیوی وخانواده های آنان وپیوندی های جدیدوقدیم ودیابتی هایی که می خواهند مشکل قند آنان برای همیشه حل شود.

افتخار دارم خبرهای ذیل را اعلام دارم:

۱-راه انداز ی کلینیک دیالیز  صفاقی به ریاست دکتر شهناز اتابک و مسیولیت خانم ل-رحمانی

۲-راه انداز ی و ثبت نام پیوند از جسد

۳-راه اندازی وثبت نام از بیماران دیابتی برای پیوند پانکراس ودرمان قطعی دیابت

۴-راه اندازی شیفت سوم دیالیز از ساعت ۵.۳۰ تا ۹.۳۰

۵-ارایه برنامه غذایی با توجه به بیماری در کلنیک بیمارستان

آدرس بیمارستان شهید مدرس :

پل مدیریت - بالاتر از میدان کاج -بیمارستان شهید مدرس

 

/ 0 نظر / 12 بازدید