درمان همودیالیز چقدر طول می کشد؟

زمان مورد نیاز برای دیالیز شما بستگی دارد به :

 

·               میزان کارآیی کلیه های شما

·               مقدار مایعاتی که بین درمانها در بدنتان انباشته می شود

·               چقدر مواد زائد در بدنتان دارید

·               چثه شما چقدر است

·               نوع کلیه مصنوعی مورد استفاده

 

  معمولاً هر درمان همودیالیز حدود 4 ساعت طول می کشدو سه بار در هفته انجام می شود.

  یک روش همودیالیز بنام دیالیز با جریان بالاممکن است زمان کمتری ببرد.شما می توانید با پزشکتان مشورت کنید که ببیند آیا این درمان می تواند برای شما مناسب باشد.

/ 0 نظر / 8 بازدید