همولیز(تجزیه گلبولهای قرمز)

3-همولیز(تجزیه گلبولهای قرمز)(عوارض بالقوه دیالیز):علتهای ان می تواند شامل گرم کردن بیش از حد مایع دیالیزی-آلودگی با بلیچ-فرمالدئید یا پراکسید-کلرامین-نیترات یا مس از آب مورد استفاده-مایع دیالیزی ها یپوتونیک –بد کار کردن پمپ خونی ماشین دیالیزو ست خونی باشند.در صورت بروز این حالت تیم پزشکی شما باید فورا پمپ خون را قطع کرده و لوله ها را کلامپ نماید.انجام ازمایشات پتاسیم و هموگلوبین ضروری هستند.اگر چندین بیمار این مشکل را پیدا کنند ممکن است در اثر مشکلات آب یا مایع دیالیزی باشد.

/ 1 نظر / 42 بازدید
زهرا نصیرائی

با تشکر در صورت امکان توضیح بیشتری در مورد درمان فردی که به صورت اشتباه با محلول بلیچ دیالیز شده است بدهید