آمیلوئیدوز

این بیماری به علت رسوب بتا دو میکروگلوبولین ایجاد میشود به

 

خصوص در افرادی که سالهای متمادی دیالیز می شوند.درد-ناراحتی و ضعف عضلات مچ

 

دست و انگشتان از علایم شایع ان است.فیلترهای دیالیز جدید با برداشت بتادومیکروگلوبولین

 

باعث کاهش بروز این بیماری می گردند.

/ 0 نظر / 12 بازدید