ترومبوز

 زمانیکه در ورید سابکلاوین(وریدی که از بازو به سمت قفسه سینه می

 

رود)کاتتر وریدی را قرار داده باشند ممکن است ترومبوز(لخته)ورید بینام به وجود آید که به

 

شکل ورم بازوی سمت کاتتر دار دیده می شود.

/ 0 نظر / 17 بازدید