تب

1-   تب (عوارض بالقوه دیالیز):می تواند به علت باکتریمی (ورود میکروبها به جریان خون )حضور مواد تب زا در آب و گرم شدن بیش از اندازه مایع دیالیز رخ دهد. برای جلوگیری از عفونتها بهترین کار تمیز نگاه داشتن دایمی محل شنت و جلوگیری از الودگی موضعی است.برای رفع الودگی ها می توان در منزل به خوبی با به کار بردن کمی اب ولرم وصابون محل دسترسی وریدی را شستشو داد.در این مورد باید از تیم پزشکیتان راهنمایی بگیرید.

/ 0 نظر / 34 بازدید