آزمون های عملکرد کلیه ها(آزمایش خون)

غالباً جهت اندازه‌گیری قدرت دفع کلیه‌ها، غلظت برخی مواد در خون و ادرار همزمان اندازه گرفته می‌شود. البته در بسیاری موارد، میزان مواد در ادرار جمع شده طی ۲۴ ساعت اندازه‌گیری شده، متوسط آن محاسبه می‌گردد. جهت اندازه‌گیری میزان پروتئین یا کراتینین ادرار ۲۴ ساعته، ظرفی به شما داده می شود و از شما خواسته می‌شود تا طی ۲۴ ساعت آینده، ادرار خود را در آن ظرف جمع‌آوری کنید. دقت کنید که هربار پس از جمع کردن هر نوبت ادرار، درپوش ظرف را محکم کنید و ظرف را در جای خنک نگهداری کنید. گرم شدن ظرف موجب مخدوش شدن آزمایش می‌گردد. در انتها، نام و مشخصات خود را روی ظرف بنویسید و آن را به آزمایشگاه برگردانید.

خون

آزمون

مقادیر طبیعی

توضیح

BUN

10-20

mg/dl

مقادیرB.U.N
اسیداوریک و کراتینین خون، در بسیاری از بیماریهای کلیه، همچنین در برخی بیماری‌های کبد، عضلات و … افزایش می‌یابد

اسید اوریک

مردان:

 

 5.2-8

mg/dl

 

اسید اوریک

زنان:

 

 5.1-6

mg/dl

 

کراتینین

کمتر از1.5   

ادرار

آزمون

مقادیر طبیعی

توضیح

پروتئین ادرار ۲۴ ساعته

کمتر از

 

150mg

در بسیاری از بیماریهای کلیه مقدار آن افزایش می‌یابد. از آنجا که مقدار پروتئین و کراتینین ادرار در ساعات مختلف شبانه‌روز بسیار متغیر است، جمع‌اوری دقیق و صحیح ادرار در طول ۲۴ ساعت اهمیت فراوانی در نتایج این دو آزمایش دارد. 

Creatinine

(ادرار ۲۴ ساعته)

500- 2000 در بارداری، فعالیت شدید و برخی موارد دیگر بالا می‌رود. در بسیاری از بیماری‌های کلیه، نارسایی قلبی، شوک و کم‌آبی پایین‌ می‌آید. 
/ 0 نظر / 209 بازدید