آنجه بیماران دیالیزی باید بدانند
مطالب وبلاگ صرفا آموزشی می باشد(ثبت شده در وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی)(بیمارستان شهید مدرس)
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: مجتبی مهرابی - شنبه ٢٧ تیر ۱۳۸۳

دیالیز بر سه اصل استوار است:

۱-پدیده انتشار:انتشار یعنی حرکت ذرات از یک ناحیه با غلظت زیادبه ناحیه ای با غلظت کمتر

۲-اسمز: یعنی حرکت آب از یک غشا نیمه تراوا از ناحیه ای با غلظت پایین به ناحیه ای با

غلظت بالاتر 

۳-اولترافیلتراسیون:یعنی حرکت مایع از میان یک غشا نیمه تراوا در نتیجه یک اختلاف فشارمصنوغی

اولترافیلتراسیون هم به صورت فشار مثبت وهم به صورت فشار منفی ایجاد می گردد.

 

مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
Online User